Billede af gulvsliber

Betingelser

Kontakt os
 • Rydning
  I alle rum hvor der skal behandles gulve, skal gulvene være ryddet.
 • Afdækning
  Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).
 • Tekniske installationer
  Ledninger,dørtelefon ledninger,antenne ledniger,el ledninger, lamper fra loftet, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller loft eller demonteres mm. Fladskærme der sidder på vægge skal demonteres ved skade i modsat fald er M&T Gulvservice uden ansvar ved brud eller beskadigelse.
 • Fjernelse af lister, søm m.m
  Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen. Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes af M&T Gulvservice mod betaling.
 • Støvpartikler og urenheder i overfladen
  Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. M&T Gulvservice er uden ansvar for dette.
 • El
  Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A (dog helst 380V/16A) i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.
 • Rumtemperatur
  I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 19 C rumtemperatur.
 • Støv-, støj- og lugtgener
  Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes. Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.
 • Vægge, fodpaneler og køkkensokler
  Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på vægge, træværk og paneler mm. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.
 • Affald
  Affald samles i store affaldssække af os men kunden skal selv sørge for at få dem smidt ud.
 • Gennemslibning
  M&T Gulvservice er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. M&T Gulvservice er ej heller ansvarlig for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.
 • Gulvets beskaffenhed samt gulning af træet
  Hvis der er været voks, polish, harpiks e. lign. vil gulvet delvis eller mellem plankerne ”tørre uens op ved hvidlud,hvidolie eller hvidpigmentlak eller skille eller gulne dagen efter. Finergulve Parket/Planke Bøg-Ege-Ask mm der er fabrikslakeret kan den nye lakering tørre uens op. Hvis gulvet kun bliver pudset eller mellem slibet og derefter lakeret kan dette tørre uens op. Dette er M&T Gulvservice uden ansvar for.
Skriv til os

+45 50 73 55 58